Kathmandu University News

Study Loan Application Information, School of Science and School of Engineering

isms | 31 January, 2018 18:04

काठमाडौं विश्वविध्यालय

स्कूल अफ साइन्स तथा स्कूल अफ इन्जिनियरिङ्ग

अध्ययन ऋण को लागि आवेदन सम्बन्धि सूचना

 

काठमाडौं विश्वविध्यालयको अध्ययन ऋण सम्बन्धि निर्देशिकामा रहेको प्रावधान अनुरुप हाल स्नातक (Undergraduate) तहको दोश्रो, तेस्रो अथवा चौथो बर्षमा अध्ययनरत बिध्यार्थीहरु मध्ये निम्न मापदण्ड  पुरा गरेका बिध्यार्थी लाई आफ्नो संबन्धित विभागमा रितपुर्वक संलग्न आवेदन फारम भरि अध्ययन ऋण को लागि आवेदन दिन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ |

अध्ययन ऋण को लागि मापदण्ड  

क)      प्राकृतिक विपत्ती, भवितव्य वा आकस्मिक दुर्घटनाका कारणबाट बिध्यार्थीले तत्काल शिक्षण शुल्क बुझाउन असमर्थ भएको हुनु पर्नेछ |

ख)     ऋण पाउने बिध्यार्थी विश्वविध्यालयमा अण्डरग्राजुएट तहको दोश्रो, तेस्रो अथवा चौथो बर्षमा अध्ययनरत रहेको हुनुपर्ने छ |

ग)      प्रथम बर्षको शैक्षिक नतिजा राम्रो भएको हुनुपर्नेछ |

 

अध्ययन ऋण को सिमा

 

  • क)     बाँकि रहेको शिक्षण शुल्कको १००%
  • ख)     बाँकि रहेको शिक्षण शुल्कको ७५%
  • ग)      बाँकि रहेको शिक्षण शुल्कको ५०%
  • घ)      बाँकि रहेको शिक्षण शुल्कको २५%

 

  

पुनश्च:

 

  • क)      अध्ययन ऋण को लागि  मापदण्डहरु पुरा गरेका बिध्यार्थीले कुनैपनि बेला आवेदन दिन सक्ने छ |
  • ख)     अध्ययन ऋण सम्बन्धि निर्णय विश्वविध्यालयको अध्ययन ऋण ब्यवस्थापन समिति ले गर्ने छ |
  • ग)      अध्ययन ऋण प्राप्त गर्ने बिध्यार्थीले निर्देशिकाको अनुसूची-२ (संलग्न) बमोजिमको सम्झौता गर्नु पर्ने छ |
  • घ)      अध्ययन ऋण प्राप्त गर्ने बिध्यार्थीले निर्देशिकामा उल्लेखित सो संबन्धि शर्तहरु पालना गर्नुपर्ने छ |

 

 

 

 

 

डीन                                                               डीन   

स्कूल अफ साइन्स                             स्कूल अफ इन्जिनियरिङ्ग

३१ जनवरी २०१८

 

Attached:

1.       Application form

2.       Agreement form

 

 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb