People

Professor

Assistant Professors

Lecturers

Teaching Assistants

 • Mr. Manish Prakash
 • Mr. Sumesh K.C.
 • Mr. Shangharsha Thapa
 • Mr. Nitesh Shrestha
 • Mr. Basudev Bhandari
 • Mr. Sanjaya Dhonju Shrestha

Instructors

 • Ms. Sarina Pradhananga

Visiting Professor

Visiting Faculties

 • Dr. Purna Nepali
 • Mr. Om Dharananda RajOpadhaya
 • Mr. Surya Man Shakya
 • Mr. Shiva Prasad Timalsina
 • Associate Prof. Dr. Marc Veletzos
 • Mr. Mahesh Raj Bhatt
 • Mr. Pradarshan Khanal

Administrative Staffs

 • Mr. Shivaji Dhakal

Lab Assistants 

 • Mr. Cheta Sushling Magar
 • Mr. Nrip Raj Thapa